Porteføljeside for Bendik Aarsæther

Aarsæther Film & Fotografi startet som et enkeltpersonforetak med navnet «Fokus Media». Dette ble drevet fra 2016 til 2020, hvor foretaket spesialiserte seg innen filmproduksjon, drone og fotografi, og arbeidet med store og små bedrifter i Møre- og Romsdal. Etter 2020 ble Fokus Media endret til Aarsæther Film & Fotografi, en porteføljeside for Bendik Aarsæther, og har siden vært en plattform for å vise frem innhold produsert alene eller i samspill med andre aktører.

Portefølje