Om Fokus Media

Fokus Media er et enkeltpersonforetak opprettet våren 2016. Siden da har Fokus Media produsert og bidratt i produksjon av filmer for Herøy VGS, Himmelhøgt Media profilering, Visit Ålesund og flere. Plassert i Volda, Møre og Romsdal, og gjennomfører små prosjekter og oppdrag på vestlandet. Målet til Fokus Media er å produsere et solid produkt for en rimelig pris, med stor fleksibilitet mot kundens behov og ønsker.